Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Οδηγός Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με Πειράματα

 

Την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΡΟΠΗ το βιβλίο «Οδηγός Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών με πειράματα.Πειράματα με υλικά καθημερινής χρήσης για τον εκπαιδευτικό».

Μέσα από τις 472 έγχρωμες σελίδες του βιβλίου επιχειρείται να δοθεί ένα διδακτικό εργαλείο αναφοράς που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η ιδέα-οδηγός που καθοδήγησε τη συγγραφή αυτού του βιβλίου είναι η αξιοποίηση καταστάσεων από την καθημερινή ζωή ώστε να συνδεθεί η ακαδημαϊκή γνώση με την πραγματικότητα των μαθητών μας. Έτσι, στο βιβλίο παρουσιάζονται περισσότερα από 170 πειράματα Φυσικών Επιστημών τα οποία, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, γίνονται με υλικά καθημερινής χρήσης.

Περισσότερα από 110 πειράματα έχουν βιντεοσκοπηθεί και ο αναγνώστης έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτά σαρώνοντας τον κωδικό QR που τα συνοδεύει. Κάθε πείραμα συνοδεύεται από πληροφορίες που αφορούν τις εμπλεκόμενες έννοιες, τη σχολική βαθμίδα για την οποία προτείνεται, πιθανούς κινδύνους, καθώς και το εκτιμώμενο επίπεδο δυσκολίας. Αφού δοθούν αναλυτικές οδηγίες για τα απαιτούμενα υλικά και του τι πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός, περιγράφεται τι αναμένεται να παρατηρηθεί καθώς και η σχετική ερμηνεία ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Για πολλά πειράματα προτείνονται τρόποι διδακτικής αξιοποίησή τους στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης, ενώ δίνονται, υπό μορφή παρατηρήσεων, σημεία προσοχής που θα βοηθήσουν στην επιτυχία του πειράματος. Τέλος, ο αναγνώστης συχνά θα βρει πώς κάποιο πείραμα συνδέεται με την ιστορία των επιστημών.

Τα περιεχόμενα του βιβλίου εκτυλίσσονται σε 14 κεφάλαια και 4 παραρτήματα. Για να αποκτήσετε ελεύθερα πρόσβαση στα βιντεοσκοπημένα πειράματα δείτε εδώ: περιεχόμενα.

Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα για το περιεχόμενο του βιβλίου ξεφυλλίζοντας ηλεκτρονικά 67 από τις σελίδες του εδώ:

Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022 στο ΝΟΗΣΙΣ.