Τετάρτη 20 Μαΐου 2020

Ανάρτηση στο Youtube πειραμάτων με απλά υλικά

Λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί από τον COVID-19, και μετά από συζητήσεις με συναδέλφους, αναρτήθηκαν βιντεοσκοπημένα πειράματα στη μορφή που μπορείτε να δείτε σε αυτό το κανάλι με στόχο να βοηθήσουν εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην οργάνωση των μαθημάτων τους από απόσταση. 
Υπάρχουν πειράματα που είναι επικίνδυνα να γίνουν από τα παιδιά, χωρίς τη βοήθεια κάποιου ενήλικα (όπως π.χ. πειράματα με πηγές θερμότητας), και πειράματα που μπορούν να κάνουν τα παιδιά μόνα τους χωρίς τον παραμικρό κίνδυνο. Αφήνεται στην κρίση κάθε εκπαιδευτικού για το πώς θα χρησιμοποιήσει κάθε πείραμα π.χ. από απλή προβολή, πρόβλεψη της έκβασής του, εκ των υστέρων ερμηνεία του, μέχρι να ζητήσει από τα παιδιά, με την επίβλεψη των γονέων τους, να κάνουν κάποια με υλικά που υπάρχουν εύκολα σε κάθε σπίτι.  

Τα πειράματα έχουν ταξινομηθεί σε τρεις λίστες για πειράματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας αντίστοιχα.

Πειράματα Φυσικής:
Πειράματα Χημείας:
Πειράματα Βιολογίας
Η λίστα θα ανανεώνεται συνεχώς.
Μπορείτε να δείτε την προτεινόμενη σύνδεση των πειραμάτων με συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες όλων των τάξεων (από Ε΄ Δημοτικού μέχρι Γ' Λυκείου) εδώ.