Φυσική Α' ΓυμνασίουΔιδάσκοντας Φυσική στην Α' Γυμνασίου. Διερευνητικές προτάσεις διδασκαλίας
Θ. Πιερράτος, Μάιος 2016.
ISBN: 978-960-93-8176-5
Ελεύθερα διαθέσιμο εδώ.Διάφορα προβλήματα έχουν ήδη καταγραφεί, τόσο σε επίπεδο διδακτικών χειρισμών όσο και Φυσικής, στα φύλλα εργασίας που φιλοξενούνται στο "βιβλίο" της Φυσικής της Α' Γυμνασίου.
Μετά από αλληλεπίδραση με πολλούς συναδέλφους από όλη την Ελλάδα, επιχειρείται να κατατεθούν προς συζήτηση και ενδεχόμενη εφαρμογή μια σειρά από σχέδια μαθημάτων και φύλλα εργασίας, τα οποία υιοθετούν το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του μαθήματος. Τα φύλλα εργασίας είναι γραμμένα ώστε να υποστηρίξουν τη διερευνητική μάθηση, πού σύμφωνα με το "βιβλίο" αποτελούν την προτεινόμενη μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης.

Κάθε παρατήρηση σχετικά με τα σχέδια μαθήματος και τα συνοδευτικά φύλλα εργασίας είναι παραπάνω από επιθυμητή.

Για να περιηγηθείτε στις σχετικές αναρτήσεις επιλέξτε από το σύννεφο στα δεξιά της σελίδας "inquiry-based learning" ή ακολουθήστε κάποιον από τους παρακάτω συνδέσμους.

1. Μετρήσεις μήκους - η μέση τιμή

2. Μετρήσεις χρόνου - η ακρίβεια

3. Μετρήσεις μάζας - τα διαγράμματα

4. Μετρήσεις όγκου

5. Μετρήσεις πυκνότητας

6. Μετρήσεις θερμοκρασίας - η βαθμονόμηση

7. Από τη θερμότητα στη θερμοκρασία - θερμική ισορροπία


Προτεινόμενα διαγωνίσματα

1. Μετρήσεις μήκους

2. Μετρήσεις χρόνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου