Φυσικά ...Μαγικά!

Τα Φυσικά ...Μαγικά είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε την Άνοιξη του 2009 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με σκοπό το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση ελκυστικών, αλληλεπιδραστικών πειραμάτων φυσικής με καθημερινά υλικά. Η ομάδα υλοποίησης αποτελείται από τον καθηγητή του Τμήματος ΠΔΤΕ του ΑΠΘ κ. Παναγιώτη Κουμαρά, τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ κ. Χαρίτωνα Πολάτογλου, τον υποψήφιο διδάκτορα του ΠΤΔΕ κ. Γιώργο Πριμεράκη κι εμένα.
Η ομάδα πλαισιώθηκε από περισσότερους από 50 φοιτητές του Τμήματος Φυσικής και του ΠΤΔΕ και πραγματοποίησε μέχρι σήμερα 4 κύριες εκδηλώσεις. Στις 29 και 30 Απριλίου 2010 την 3η εκδήλωση επισκέφθηκαν περισσότεροι από 2500 μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολείων της Κεντρικής Μακεδονίας. Στην τελευταία εκδήλωση που συμμετείχαμε,  24 Σεπτεμβρίου 2010 - Αστροπάρτυ στο ΝΟΗΣΙΣ, το κοινό ξεπέρασε τις 3000.

Ενδεικτικά, μερικά από τα πειράματα που πραγματοποίηθηκαν στη 2η εκδήλωση (Νοέμβριος 2009) έχουν καταγραφεί στο βίντεο που επιμελήθηκε ο Τηλέμαχος Αθανασιάδης και είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.youtube.com/watch?v=1jhT9UMDktQ

Περισσότερα για τις εκδηλώσεις  και για αρκετά από τα πειράματα μπορείτε να απευθυνθείτε στο ιστολόγιο της ομάδας: http://fysikamagika.blogspot.com